Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het contract tussen Voetbalschool Eemsmond en de speler treedt in werking op het moment dat het inschrijfformulier volledig ingevuld en verstuurd is.

De aanmeldingen worden op volgorde van ontvangst geregistreerd tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de cursus worden geannuleerd.

Teruggave van (een deel) van het cursusgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (duidelijk aantoonbare blessure/langdurige ziekte).

Voetbalschool Eemsmond is clubonafhankelijk en te gast bij Voetbalvereniging Appingedam en bij Sporthal Eelwerd (Gemeente Appingedam) Dit houdt in dat de spelers zich correct dienen te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan schorsing of verwijdering volgen.

Voetbalschool Eemsmond stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, materiële schade en blessures.

Bij ziekte/afwezigheid graag afmelden bij de voetbalschool.

Spelers zijn niet verplicht om een Voetbalschool Eemsmond trainingtop aan te schaffen en/of hierin te trainen.

Spelers dienen 10 minuten van te voren aanwezig te zijn.

Bij opgave, voor een (vervolg)cursus, van meerdere kinderen uit 1 gezin krijgt het 2e kind 24 euro korting.

 

Direct inschrijven voor deelname?

inschrijven